Today's Top Twitter Trending Oman topics are علي النبي, يوم_الجمعه, إبراهيم, محمد, الكويت. Tweet

And hottest Twitter Trends Oman right now are #نطالب_حذف_الايلتس, اليوم الخميس, رييس مجلس, اختبار اليوم, اختبار الايلتس. Tweet

Top Twitter Trends For Oman Now